Hrobecká vlna

Hrobecká vlna

Zpravodaj obce Hrobce vychází cca čtvrtletně nákladem cca 250 výtisků a je distribuován do poštovních schránek.

Cena jednoho výtisku pro občany obce: zdarma

Vydavatel: Zastupitelstvo obce Hrobce

   

E-mail: vlna@hrobce.cz