Vyhlášky obceNázev vyhláškyVyhláška ke stažení
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019
O místním poplatku ze psů
Vyhláška v *.pdf
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Vyhláška v *.pdf
Nařízení č. 1/2019
O zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
Vyhláška v *.pdf
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
Požární řád obce
Vyhláška v *.pdf
Obecně závazná vyhláška č.2/2017
O stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
Vyhláška v *.pdf
Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání
Vyhláška v *.pdf
Vnitřní směrnice č.2/2017
K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Směrnice v *.pdf
Stanovení školského obvodu MŠ RohatceVyhláška v *.pdf
Obecně závazná vyhláška č.1/2017
O výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu
Vyhláška v *.pdf
Povodňový plán obce HrobcePlán v *.pdf
Ceník úhrad služeb obceCeník v *.pdf
Směrnice obce Hrobce č.1
O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Směrnice v *.pdf
Obecně závazná vyhláška č.2/2015
systém komunitního kompostování
Vyhláška v *.pdf
Obecně závazná vyhláška č.1/2015
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,…
Vyhláška v *.pdf
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014
O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Vyhláška v *.pdf
Obecně závazná vyhláška č.3/2012
O místním poplatku za provoz systému shromažďování odpadu
Vyhláška v *.pdf
Obecně závazná vyhláška č.1/2012
Kterou se zrušuje vyhláška č.4/2011
Vyhláška v *.pdf
Obecně závazná vyhláška č.3/2011
O místním poplatku za provoz systému komunálního odpadu
Vyhláška v *.pdf

Neplatné vyhlášky

Název vyhláškyVyhláška ke stažení
Obecně závazná vyhláška č.2/2011
O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Vyhláška v *.pdf
Obecně závazná vyhláška č.1/2011
O místním poplatku ze psů
Vyhláška v *.pdf