Povinně zveřejňované informaceInformace o obci Hrobce dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Oficiální název

Obec Hrobce

2. Důvod a způsob založení

Obec Hrobce je založena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Samospráva:

Zastupitelstvo – 9 členů

Státní správa:

Ing. Kateřina Hlaváčová – starostka

Bc. Petra Peřinová – místostarostka

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Hrobce

Ke Hřišti 14

411 83 Hrobce

                  Adresa kanceláře úřadu: Na Návsi 88, Hrobce

E-mail: info@hrobce.cz

                  ID datové schránky: fxqbqek

Úřední hodiny:

Pondělí, středa:  8:00 – 15:00

Pátek:                   18:00 – 19:00

Telefon: +420 416 848 023

5. Případné platby můžete poukázat

Číslo účtu: 266652129/0300

6. IČ (Identifikační číslo)

IČ: 00263664

7. DIČ (Daňové identifikační číslo)

DIČ: obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

         – Vydané vyhlášky

8.2. Rozpočet obce

 – Rozpočet obce

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb.

                  Odpovědi na žádosti    

10. Příjem žádostí a dalších podání

            Podání můžete učinit:

  • osobně na adrese Obecní úřad Hrobce, Na Návsi 88, 411 83 Hrobce
  • poštou na adresu Obecní úřad Hrobce, Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce
  • datovou schránkou (ID: fxqbqek)
  • mailem na adrese starosta@hrobce.cz v případě, že vlastníte elektronický podpis

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

Veškeré formuláře jsou k dispozici na OÚ Hrobce, nebo v záložce „Dokumenty“

13. Návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací na Portálu veřejné správy

14. Nejdůležitější předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

15. Sazebník úhrad za poskytnutí informací

              15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

              Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

             15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

            Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.,

        Výroční zpráva obce za rok 2018

[/responsivevoice]

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]