Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kamerový systém (KS)

Kamerový systém (KS) slouží k dohledu v místních záležitostech veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků. Zároveň jsou tyto systémy využitelné pro aktuální koordinaci postupu bezpečnostních složek, hasičů, zdravotní služby apod. při závažnějším ohrožení bezpečnosti občanů.

KS spravuje Městská policie v Roudnici nad Labem na základě VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o výkonu úkolů obecní policie. Řídící a vyhodnocovací centrum je umístěno na služebně městské policie v Riegrově ulici. KS je provozován v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, resp. se zákonem č. 283/1991 Sb. o Policii ČR. Režim dispečerského stanoviště je zajištěn tak, aby manipulaci s příslušnou technikou prováděla výhradně kompetentní a vyškolená obsluha a je zde zabráněno vstupu nepovolaných osob. K pořízeným záznamům mají přístup pouze příslušné orgány (městská policie, Policie ČR). Činnost obsluhy je důsledně kontrolována.

O tom, že je určitý prostor monitorován jsou občané a návštěvníci  informováni upozorněním umístěným na cedulích.