Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

VRT Praha – Drážďany

18. 3. 2022

 • Téma VRT se dnes skloňuje ve všech pádech, příprava najednou nabrala na rychlosti a je dobře, že se někdo všímá i těch, kteří to odnesou a nic jim to nepřinese…
  • 20.3.2022 – Nedej SE plus– VRT krajinou (VRT Praha – Drážďany) – ČT2 od 11.05
  • 27.3.2022 – Nedej SE – Vysokorychlostní trápení (Krajinný plán VRT PODŘIPSKO) – ČT2 od 11.30

  2. 3. 2022

28.2. 2022

 

28.7.2021

4.3.2021

16.2.2021

8.2.2021

 • Odpověď ministra dopravy mě poněkud překvapila. Trasa VRT prý přinese „úsporu cestovních dob a mnoho dalších benefitů“. Toto sdělení nás těžko může přesvědčit o tom, že stojí za to zničit kus krásné země, zničit důvěru lidí ve stát, zničit životy těch, kteří budou bydlet pod železničním mostem.

28.7.2021

 • Mapa od SŽ znázorňující tři aktuálně možné varianty vedení VRT.

10.2.2021

28.1.2021

13.1.2021

 • Po dopolední schůzce se byla na večer domluvena schůzka s vlastníky nemovitostí, kterých se stavba VRT (v případě, že bude realizována)  bude dotýkat. Schůzka proběhla napůl naživo a napůl online a já si nepřeju nic víc, než aby ta noční můra skončila a abych Vám mohla sdělit lepší zprávy…

12.1.2021

 • Dnes se uskutečnila online schůzka starostů se Správou železnic. Padlo mnoho dotazů, připomínek a hlavně hodně odporu a nesouhlasů. Pro vedení trati u nás připadají v úvahu dvě varianty, přičemž obě jsou děsivé, vyvolávají noční můry, ničí krajinu, velmi negativně ovlivní kvalitu života v naší obci i v okolí, trvale zničí to, co tu příroda tvořila tisíce let. Jisté je to, že všechny původní varianty jsou odepsané a taky to, že podnikneme všechny možné kroky proti realizaci trati. Ze všech materiálů, které máme k dispozici vyplývá, že plánovaná VRT není VRT a další trať je něco, co tu není potřeba.

9.1.2021

 • Včera nám Správa železnic poslala Studii proveditelnosti VRT Praha – Drážďany, která byla 22. 12. 2021 schválena Centrální komisí Ministerstva dopravy. V úseku Hrobce – Litoměřice jsou ve hře dvě varianty, obě velmi devastující naší obec. Nyní bude Správou železnic požádáno Ústecký kraj o změnu Zásad územního rozvoje ÚK, v rámci které bude zpracována tzv. SEA a v ní zanalyzovány dopady stavby. Se stavbou nesouhlasím, současná varianta je nekoncepční, zbrklá, s velmi negativním vlivem na život mnoha lidí. Nelze přeci stavět něco, co bude v roce 2050 jezdit 200 km/h. Stávající trať z dob Rakouska – Uherska u nás umožňuje projetí vlaku rychlostí 160 km/h, takže to je zrychlení o 40 km/k za celých 200 let? Mimochodem rychlost 200 km/h překonal vlak v Německu už v roce 1904.
 • Studie proveditelnosti

16.6.2020

7.5.2020

ZÚR Ústeckého kraje

26.1.2021

 • Dnes jsme podepsali další dopisy vyjadřující náš nesouhlas s trasováním VRT. Dopisy jsou směřovány premiérovi, ministrům, poslancům, zastupitelům Ústeckého kraje a několika asociacím. Přílohou byla poslána i mapa a ortofotomapa, která znázorňuje, jak moc VRT jednotlivé obce rozdělí…

27.11.2020

 • Členský poplatek v RozVRTané krajině z.s. nás přijde na 15 Kč za obyvatele a rok, tedy 10 260 Kč ročně. Věřím, že v jednotě je síla a vstup do spolku má smysl a byl dobrým krokem! Již teď jsem vděčná za to, že problematiku neřeším sama, ale společně s kolegy z Travčic, Chodoun, Křešic, Trnovan, Žitenic a Polep. Dělíme se o úkoly, vzájemně se doplňujeme, zkrátka víc hlav víc ví.

3.7.2020

 • Včera jsem se zúčastnila jednání s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem. Výsledkem bylo ujištění, že ve změně ZÚR Ústeckého kraje nebylo ještě započato a že nejvhodnější varianta se ještě hledá. I Středočeský kraj žádost o změnu ZÚR Středočeského kraje ještě neobdržel.V úterý 7. 7. 2020 se v KD Hrobce uskuteční zasedání zastupitelstva, které bude věnované tématu vysokorychlostní trati, 14. 7. 2020 se pak v KD Hrobce uskuteční setkání Správy železnic se zastupiteli obce naší i těch okolních.Se starosty okolních obcí jsme dopisem vyzvali všechny dotčené orgány k tomu, aby se trasa vrátila do koridoru, který je vyznačen v Zásadách územního rozvoje od roku 2011 a my jej máme v Územním plánu od roku 2005. Tedy mezi Rohatce a Doksany.Důrazně upozorňuji na to, že bojuji všemi možnými prostředky proti variantě I. (tunel v Rohatcích), II. (zářez mezi Hrobcemi a Rohatcemi) a III. (most přes Hrobce) a nikoliv pro dobro Hrobec a na úkor Rohatec, jak někteří našeptávači tvrdí!Zveřejňuji mapu, která ukazuje možné varianty v celém kraji a nejen okolo nás.
 • Mapa VRT Roudnice n.L. – Litoměřice
 • Mapování VRT Praha – Drážďany
 • Reakce starostů dotčených obcí k projektu VRT

VRT Litoměřicko - pozor, tady žijí lidé.