Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

VRT Praha – Drážďany

28. 7. 2021

Mapa od SŽ znázorňující tři aktuálně možné varianty vedení VRT. 

Dopis od ministra Havlíčka na snahu několika desítek obcí jednat.

28. 7. 2021

VRT Litoměřicko - pozor, tady žijí lidé.

4. 3. 2021

Odpověď z Ministerstva zemědělství…

23. 2. 2021

Na severu www.zdopravy.cz informují o aktuální situaci u nás…

Komplikace pro vysokorychlostní trať do Drážďan. Ústecký kraj chce jinou trasu

19. 2. 2021

Článek rozhlasu…

16. 2. 2021

Odpovědi ministryně pro místní rozvoj, ministra životního prostředí a předsedy vlády ČR.

13. 2. 2021

A píše o nás v sobotním článku i Litoměřický deník.

12. 2. 2021

Reportáž Litoměřicka24 ukazuje náš pohled na věc…

10. 2. 2021

Doplněný zápis z online setkání se SŽ.

 

8. 2. 2021

Odpověď ministra dopravy mě poněkud překvapila. Trasa VRT prý přinese „úsporu cestovních dob a mnoho dalších benefitů“. Toto sdělení nás těžko může přesvědčit o tom, že stojí za to zničit kus krásné země, zničit důvěru lidí ve stát, zničit životy těch, kteří budou bydlet pod železničním mostem.

NŽS Praha – Drážďany 2.0. – studie proveditelnosti

28. 1. 2021

Dnes jsme odeslali připomínky k zápisu z jednání, které se uskutečnilo 12. 1. 2021 se SŽ.

26. 1. 2021

Dnes jsme podepsali další dopisy vyjadřující náš nesouhlas s trasováním VRT. Dopisy jsou směřovány premiérovi, ministrům, poslancům, zastupitelům Ústeckého kraje a několika asociacím. Přílohou byla poslána i mapa a ortofotomapa, která znázorňuje, jak moc VRT jednotlivé obce rozdělí…

13. 1. 2021

Po dopolední schůzce se SŽ byla na večer domluvena schůzka s vlastníky nemovitostí, kterých se stavba VRT (v případě, že bude realizována)  bude dotýkat. Schůzka proběhla napůl naživo a napůl online a já si nepřeju nic víc, než aby ta noční můra skončila a abych Vám mohla sdělit lepší zprávy…

12. 1. 2021

Dnes se uskutečnila online schůzka starostů se Správou železnic. Padlo mnoho dotazů, připomínek a hlavně hodně odporu a nesouhlasů. Pro vedení trati u nás připadají v úvahu dvě varianty, přičemž obě jsou děsivé, vyvolávají noční můry, ničí krajinu, velmi negativně ovlivní kvalitu života v naší obci i v okolí, trvale zničí to, co tu příroda tvořila tisíce let. Jisté je to, že všechny původní varianty jsou odepsané a taky to, že podnikneme všechny možné kroky proti realizaci trati. Ze všech materiálů, které máme k dispozici vyplývá, že plánovaná VRT není VRT a další trať je něco, co tu není potřeba.

9. 1. 2021

Včera nám Správa železnic poslala Studii proveditelnosti VRT Praha – Drážďany, která byla 22. 12. 2021 schválena Centrální komisí Ministerstva dopravy. V úseku Hrobce – Litoměřice jsou ve hře dvě varianty, obě velmi devastující naší obec. Nyní bude Správou železnic požádáno Ústecký kraj o změnu Zásad územního rozvoje ÚK, v rámci které bude zpracována tzv. SEA a v ní zanalyzovány dopady stavby. Se stavbou nesouhlasím, současná varianta je nekoncepční, zbrklá, s velmi negativním vlivem na život mnoha lidí. Nelze přeci stavět něco, co bude v roce 2050 jezdit 200 km/h. Stávající trať z dob Rakouska – Uherska u nás umožňuje projetí vlaku rychlostí 160 km/h, takže to je zrychlení o 40 km/k za celých 200 let? Mimochodem rychlost 200 km/h překonal vlak v Německu už v roce 1904.

Studie proveditelnosti

27. 11. 2021

Členský poplatek v RozVRTané krajině z.s. nás přijde na 15 Kč za obyvatele a rok, tedy 10 260 Kč ročně. Věřím, že v jednotě je síla a vstup do spolku má smysl a byl dobrým krokem! Již teď jsem vděčná za to, že problematiku neřeším sama, ale společně s kolegy z Travčic, Chodoun, Křešic, Trnovan, Žitenic a Polep. Dělíme se o úkoly, vzájemně se doplňujeme, zkrátka víc hlav víc ví.

Informace k 3. 7. 2020

Včera jsem se zúčastnila jednání s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem. Výsledkem bylo ujištění, že ve změně ZÚR Ústeckého kraje nebylo ještě započato a že nejvhodnější varianta se ještě hledá. I Středočeský kraj žádost o změnu ZÚR Středočeského kraje ještě neobdržel.

V úterý 7. 7. 2020 se v KD Hrobce uskuteční zasedání zastupitelstva, které bude věnované tématu vysokorychlostní trati, 14. 7. 2020 se pak v KD Hrobce uskuteční setkání Správy železnic se zastupiteli obce naší i těch okolních.

Se starosty okolních obcí jsme dopisem vyzvali všechny dotčené orgány k tomu, aby se trasa vrátila do koridoru, který je vyznačen v Zásadách územního rozvoje od roku 2011 a my jej máme v Územním plánu od roku 2005. Tedy mezi Rohatce a Doksany.

Důrazně upozorňuji na to, že bojuji všemi možnými prostředky proti variantě I. (tunel v Rohatcích), II. (zářez mezi Hrobcemi a Rohatcemi) a III. (most přes Hrobce) a nikoliv pro dobro Hrobec a na úkor Rohatec, jak někteří našeptávači tvrdí!

Zveřejňuji mapu, která ukazuje možné varianty v celém kraji a nejen okolo nás.

Informace ze dne 16. 6. 2020 poskytnuté SŽ na setkání se starosty obcí v Litoměřicích

Dopis od Správy železnic ze dne 7. 5. 2020

Odkazy na zprávy z tisku

https://zdopravy.cz/konzultace-k-projektu-tunelu-pod-krusnymi-horami-prilakala-70-firem-40387/

https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/podzemni-nadrazi-pro-vysokorychlostni-trat-pres-litomericko-vyroste-v-usti-20190603.html

https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/vysokorychlostni-trat-do-drazdan-povede-pres-usti-ve-meste-bude-i-nove-nadrazi-20190130.html

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rok-2035-je-pozde-poslanci-tlaci-na-vladu-at-uspisi-stavbu-vysokorychlostni-zeleznice_201703021127_akottova2

https://sever.rozhlas.cz/o-vystavbe-vysokorychlostni-trate-z-prahy-pres-usti-nad-labem-drazdan-ma-stat-7956251

Informace Správy železnic o vysokorychlostní trati Praha – Drážďany

https://www.spravazeleznic.cz/vrt/vrt-drazdany-praha

Ústecký kraj ZUR

https://geoportal.kr-ustecky.cz/gs/data/uploads/zur/pravni_stav/2_vykresplochakoridoru.pdf