Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktuality a novinky

Informace k 2. kolu volby prezidenta

Hlasovací lístky budou k dostání až ve volebních místnostech, volební místnosti zůstávají jako v 1. kole, tedy volební okrsek č. 1 HROBCE v KD Hrobce, volební okrsek č. 2 ROHATCE v klubovně baráčníků u rybníka. Telefonní číslo na přenosnou schránku pro starší či imobilní občany – OÚ Hrobce 416848023.

Pro covid pozitivní voliče

Telefonní číslo na zvláštní přenosnou schránku pro voliče covid pozitivní je 775 868 535.

Tříkrálová sbírka

Milí hrobečtí a rohatečtí,

dne 7. 1. 2023 budou chodit po domácnostech a po ulicích Hrobec skupinky Tří králů s koledou. Skupinka bude mít vedoucího staršího 15 let, který bude plně odpovídat za svěřenou pokladničku, bude označen průkazkou se jménem a podpisem litoměřického pana biskupa a ředitelky Diecézní charity Litoměřice. Tito koledníci budou do zapečetěné pokladničky vybírat příspěvky od občanů, kteří budou chtít podpořit charitní projekty v naší diecézi. Výtěžek sbírky je určená na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíha.

Proto, až k Vám přijdou Tři králové, otevřete jim nejen dveře, ale také svá srdce…

V Rohatcích se v pondělí 9. 1. 2023 od 10:30 uskuteční sbírka formou Tříkrálového zpívání dětí z rohatecké školky v kapli Všech svatých.

Děkujeme Vám!

Svoz odpadu

Nevyvezené popelnice nechte venku, popeláři je postupně vyvezou. Kvůli ledovce nebyly vyvezeny nádoby ve vedlejších ulicích a nyní se postupně vyvážejí.

Betlémské světlo

Tradičně si můžete přijít pro světlo vánoční pohody 24. 12. 2022 do kaple Všech svatých v Rohatcích (10:30 – 11:00) a kapličky v Hrobcích (13:00 – 13:30).