Aktuality a novinky

Biodiverzita Rohatce 2019

V Rohatcích byl zrealizován projekt Biodiverzita 2019, v rámci kterého jsme zasadili spoustu stromků, vysbírali spoustu odpadků a našli i zajímavé cedule. Za finanční podporu děkujeme Ústeckému kraji, který pokryl 70% nákladů. Děkujeme!

Č. smlouvy: 19/SML2415/SoPD/ZPZ, Celkové náklady 30 625 Kč, Příspěvek Ústeckého kraje 21 350 Kč.


www.kr-ustecky.cz

17. listopad 2019

17. listopadu 2019 jsme v Rohatcích Na Horách ku příležitosti 30. výročí boje za svobodu a demokracii vysázeli lípu svobody. Pan Šuman zde na své náklady obnovil také křížek, za což mu velmi děkujeme. Akce se zúčasnil i P. Mgr. Wolfgang Karel HORÁK, O.Praem., který lípě i křížku požehnal.

Navečer jsme se připojili k iniciativě Paměť národa a v 17:11 rozezněli zvon hrobecké kapličky. #nezapomeňme

Sedmnáctého listopadu v 17 hodin a 11 minut se rozezněly zvony na kostelích a kaplích jako připomínka 30 let od pádu komunistického režimu.

Oslavme svobodu a zastavme se na moment. Vzpomeňme na své blízké, kteří už nejsou mezi námi, nebo na konkrétního člověka, který se za svobodu v dobách totalitních režimů zasadil. Zvonění je součástí oslav „Nezapomeňme“, které Paměť národa organizuje ve třiceti městech republiky.

Očkování a čipování psů

Do Hrobec a Rohatec během listopadu přijede veterinář, u kterého bude možno psa nechat očkovat proti vzteklině i běžným chorobám. Zároveň bude možnost nechat psa očipovat, což je dle novely zákona č. 166/1999 Sb. od 1.1.2020 povinnost.

Prosíme všechny zájemce o čipování, aby se nahlásili do 31.10.2019 na OÚ Hrobce (osobně či telefonicky na 416 848 023) nebo P. Peřinové na 603 850 825.

Vítání občánků 2019

V neděli jsme přivítali devět malých občánků a počasí nám k tomu přálo. Všem děkujeme za účast a pomoc při přípravách, bylo to krásné odpoledne.

Milé děti, přejeme vám, abyste v Hrobcích a Rohatcích prožili krásné a láskyplné dětství, abyste tu navázali přátelství, která přetrvají, a i když vás vítr později zavane jinam, abyste se sem vraceli alespoň ve vzpomínkách. Přejeme vám, aby se Hrobce i Rohatce staly vaším domovem. Přejeme vám, aby z vás vyrostli dobří a čestní lidé, kteří budou ctít svobodu a demokracii a kteří budou milovat svou zem.

Kam s bioodpadem?

Dnes zmizela hromada bioodpadu v Hrobcích, v dalších dnech bude následovat i ta v Rohatcích. Pro ty, kteří mají více bioodpadu, než se jim vejde do hnědé popelnice, jsou k dispozici v obou částech obce zelené kontejnery.

Do hnědých popelnic a zelených kontejnerů patří vše, co je rostlinného původu, zejména:

– tráva, plevel, listí,
– větve,
– seno, sláma,
– skořápky od vajíček a ořechů,
– zbytky ovoce a zeleniny,
– piliny, kůra…

Bioodpad se od května vozí do kompostárny v Židovicích, výsledný kompost je pak používán na hnojení polí v našem okolí.

Důležité je vytřídit z komunálního odpadu ten biologicky rozložitelný, který představuje až 37% všeho odpadu z domácností. Komunální odpad se vozí na skládku na druhou stranu okresu a ještě se za jeho odvoz a uložení platí nesrovnatelně více peněz. Vytříděním bioodpadu přispěje každý k tomu, že nebude skládkován odpad, který lze krásně a téměř za humny zpracovat a využít. A ještě se ušetří spoustu peněz.

Všem, kteří třídí, děkujeme!!! Všem, kteří ještě netřídí, nabízíme pomocnou ruku.

Zdroj: www.meneodpadu.cz