Kulturní dům HrobceKulturní dům, jeho pronájem a vypořádání investice je velmi ožehavé téma, proto jsme se rozhodli zveřejnit zde všechny dokumenty, které máme k dispozici. V případě potřeby doplňujících informací se neváhejte obrátit na starostku obce Ing. Kateřinu Hlaváčovou.

Co se týče nabídky odkupu vybavení, existovalo několik tabulek s měnícími se cenami. Tabulka byla vytvořena firmou Pothouse s.r.o. a její jednatel, pan Doležil odmítl několikrát doložit pořizovací ceny fakturami či kupními smlouvami či jakkoliv jinak.