Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Kateřina Hlaváčová

Platba poplatků

Poplatky za komunální odpad a psy zůstávají ve stejné výši (odpad 600 Kč za osobu a rok, 100 Kč za psa) a jsou splatné do 31. 3. 2023. Poplatky lze uhradit následovně:

OÚ Hrobce 

každé pondělí 08:00 – 15:00

každá středa 08:00 – 15:00

každý čtvrtek 18:00 – 19:00

Klubovna Baráčníků v Rohatcích 

středa 22. 2. 2023 17:00 – 18:00

středa 1. 3. 2023  17:00 – 18:00

Jiné termíny a způsoby po telefonické dohodě (tel. 777844087).

Informace k 2. kolu volby prezidenta

Hlasovací lístky budou k dostání až ve volebních místnostech, volební místnosti zůstávají jako v 1. kole, tedy volební okrsek č. 1 HROBCE v KD Hrobce, volební okrsek č. 2 ROHATCE v klubovně baráčníků u rybníka. Telefonní číslo na přenosnou schránku pro starší či imobilní občany – OÚ Hrobce 416848023.

Pro covid pozitivní voliče

Telefonní číslo na zvláštní přenosnou schránku pro voliče covid pozitivní je 775 868 535.