Author: Kateřina Hlaváčová

17. listopad 2019

17. listopadu 2019 jsme v Rohatcích Na Horách ku příležitosti 30. výročí boje za svobodu a demokracii vysázeli lípu svobody. Pan Šuman zde na své náklady obnovil také křížek, za což mu velmi děkujeme. Akce se zúčasnil i P. Mgr. Wolfgang Karel HORÁK, O.Praem., který lípě i křížku požehnal.

Navečer jsme se připojili k iniciativě Paměť národa a v 17:11 rozezněli zvon hrobecké kapličky. #nezapomeňme

Sedmnáctého listopadu v 17 hodin a 11 minut se rozezněly zvony na kostelích a kaplích jako připomínka 30 let od pádu komunistického režimu.

Oslavme svobodu a zastavme se na moment. Vzpomeňme na své blízké, kteří už nejsou mezi námi, nebo na konkrétního člověka, který se za svobodu v dobách totalitních režimů zasadil. Zvonění je součástí oslav „Nezapomeňme“, které Paměť národa organizuje ve třiceti městech republiky.

Vítání občánků 2019

V neděli jsme přivítali devět malých občánků a počasí nám k tomu přálo. Všem děkujeme za účast a pomoc při přípravách, bylo to krásné odpoledne.

Milé děti, přejeme vám, abyste v Hrobcích a Rohatcích prožili krásné a láskyplné dětství, abyste tu navázali přátelství, která přetrvají, a i když vás vítr později zavane jinam, abyste se sem vraceli alespoň ve vzpomínkách. Přejeme vám, aby se Hrobce i Rohatce staly vaším domovem. Přejeme vám, aby z vás vyrostli dobří a čestní lidé, kteří budou ctít svobodu a demokracii a kteří budou milovat svou zem.