Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktuality a novinky

Velikonoční knihovnická výzva

Namaluj si kraslici (šablonu najdeš v kaslíku na noviny na OÚ v Hrobcích a v autobusové zastávce v Rohatcích – tam budou až o víkendu). Kraslici můžeš přinést do knihovny, vždy ve čtvrtek od 16 do 17 hodin. Obrázky vyvěsíme na plot u pískovny a budeme mít „ VELIKONOCE NA PLOTĚ“.

Zdraví Vaše Knihovna v Hrobcích

A já jen dodávám, že tvořit mohou i všechny věkové kategorie!

Ukliďme Hrobce a Rohatce!

Ukliďme spolu Hrobce a Rohatce. Hromadnému úklidu koronavir nepřeje, ale sbírat odpadky můžeme i samostatně. Utrhněte si pytel z pytlomatu, sesbírejte odpadky a pošlete nám fotku, kde jste pytel nechali, my ho uklidíme. Děkujeme!

Svoz odpadů může být omezen

Dobrý den,

dovoluji si Vám touto cestou sdělit, že aktuálně výrazně zhoršená covidová pandemie se bohužel nevyhýbá ani naší firmě a může proto v následujících týdnech docházet  k situacím, kdy přes veškerá dostupná přijatá opatření nebude možné realizovat obvyklý termín svozu jednotlivých komodit odpadů. Naší maximální snahou bude eliminovat takové situace, avšak vše bude záviset na vývoji pandemie. Může tedy docházet k výraznému  zpoždění obvyklého času vývozů, v krajní situaci i k přesunu svozového dne na náhradní termín. Pokud taková situace ve Vaší obci nastane např. u svozu směsného komunálního odpadu, prosím Vás o předání informace občanům, aby nádoby nechali přistavené na vývoz a následně budeme společně komunikovat nejbližší možný náhradní termín, tak aby nedocházelo k zásadním problémům s odvozem odpadu. U separovaných odpadů může docházet rovněž k posunu svozových dnů.

Uděláme vše, aby se tato situace zvládla co nejlépe děkuji Vám předem za součinnost v případě řešení výše uvedených záležitostí.

Velice Vám děkuji za pochopení a dosavadní spolupráci a přeji Vám hlavně pevné zdraví.

S pozdravem

Ing. David Brejník

obchodní zástupce

FCC BEC, s.r.o.

Prosmycká 2/čp. 88, 410 02 Lovosice

Tel.: +420 416 724 111

Mobil: + 420 732 222 299

Čestná prohlášení

Vytištěná čestná prohlášení mizí neuvěřitelnou rychlostí. Jen připomínáme, že jsou nutná pouze při cestách mimo okres a netýkají se cest do práce. Pokud někdo pracuje v jiném okresu, vystaví mu potvrzení ZAMĚSTNAVATEL.

Alternativou k tomuto tištěnému čestnému prohlášení může být i čestné prohlášení celé sepsané rukou.

Poplatky za komunální odpad a termíny svozu

Poplatek za komunální odpad je možné uhradit ve čtvrtek mezi 18 a 19 hodinou na OÚ Hrobce. Stávající nálepky jsou platné do konce března.

Svozová firma aktuálně hlásí personální potíže kvůli onemocnění covid-19, proto prosím šetřte místem jak ve své popelnici, tak i v těch na tříděný odpad. Pokud budou nádoby na tříděný odpad plné, skladujte tříděný odpad doma a počkejte na vývoz. Děkuji KH.

.