Aktuality

Průzkum

Vážení spoluobčané,
jelikož v současné době připravuji podklady ke zpracování Programu rozvoje obce, ve kterém chceme stanovit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové záměry na nejbližší roky. Vytvoření Programu rozvoje obce nám umožní efektivně využít finanční prostředky a je podkladem při získávání dotací na uskutečnění investičních i neinvestičních záměrů.
Považuji za velmi důležité využít Vaše názory na to, jaká by měla naše obec být. Žádám Vás proto o vyplnění přiloženého dotazníku. Vámi poskytnuté údaje budou vyhodnoceny, projednány na veřejném zasedání a poslouží jako podklad pro zpracování Programu rozvoje obce.
Dotazník prosím vyplňte jeden za jednu domácnost a odevzdejte v přiložené obálce do poštovní schránky na Obecním úřadě v Hrobcích nebo paní Kleiblové v knihovně v Rohatcích nejpozději do 15. 1. 2020. V případě ztráty dotazníku si lze nový vyžádat na OÚ nebo vytisknout z webových stránek. Dotazník lze zpracovat i elektronicky na www.hrobce.cz.

Děkuji Vám za spolupráci! Kateřina Hlaváčová

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd509FpP7Qby3ApiH2U905Pm6yQza2Tkb-ceye4dV1qUdurXg/viewform

17. 12. 2019 se rozezní sirény

K uctění památky obětí v souvislosti s tragickou událostí v ostravské fakultní nemocnici, na základě usnesení vlády ČR ze dne 16.12.2019 a rozkazu generálního ředitele HZS ČR, proběhne aktivace koncových prvků varování (sirény) s heslem varování „PIETA“ (bez doprovodné verbální informace) a zároveň se ruší pravidelná zkouška sirén dne 1.1.2020.

Biodiverzita Rohatce 2019

V Rohatcích byl zrealizován projekt Biodiverzita 2019, v rámci kterého jsme zasadili spoustu stromků, vysbírali spoustu odpadků a našli i zajímavé cedule. Za finanční podporu děkujeme Ústeckému kraji, který pokryl 70% nákladů. Děkujeme!

Č. smlouvy: 19/SML2415/SoPD/ZPZ, Celkové náklady 30 625 Kč, Příspěvek Ústeckého kraje 21 350 Kč.


www.kr-ustecky.cz

17. listopad 2019

17. listopadu 2019 jsme v Rohatcích Na Horách ku příležitosti 30. výročí boje za svobodu a demokracii vysázeli lípu svobody. Pan Šuman zde na své náklady obnovil také křížek, za což mu velmi děkujeme. Akce se zúčasnil i P. Mgr. Wolfgang Karel HORÁK, O.Praem., který lípě i křížku požehnal.

Navečer jsme se připojili k iniciativě Paměť národa a v 17:11 rozezněli zvon hrobecké kapličky. #nezapomeňme

Sedmnáctého listopadu v 17 hodin a 11 minut se rozezněly zvony na kostelích a kaplích jako připomínka 30 let od pádu komunistického režimu.

Oslavme svobodu a zastavme se na moment. Vzpomeňme na své blízké, kteří už nejsou mezi námi, nebo na konkrétního člověka, který se za svobodu v dobách totalitních režimů zasadil. Zvonění je součástí oslav „Nezapomeňme“, které Paměť národa organizuje ve třiceti městech republiky.