Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

CzechPoint

 

 

Czech POINT neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Obecní úřad Hrobce poskytuje ověřené výpisy z veřejných i neveřejných informačních systémů prostřednictvím systému Czech POINT. Tyto výpisy je nyní možné v České republice pořídit na úřadech, na pracovištích České pošty,… – celkem 5000 míst označených logem Czech POINT.

V současné době poskytuje Czech POINT tyto výpisy:
 • Výpisy z veřejných evidencí:
  • obchodní rejstřík
  • živnostenský rejstřík
  • katastr nemovitostí
 • Výpisy z neveřejných  evidencí:
  • rejstřík trestů
  • rejstřík trestů právních osob
  • centrální registr řidičů
  • insolvenční rejstřík
  • seznam kvalifikovaných dodavatelů
  • základní registry
  • zprostředkovaná identifikace
 • založení datové schránky, zneplatnění hesla, zneplatnění datové schránky, konverze dokumentu

Pracoviště:

Na obecním úřadě Hrobce je zřízeno jedno pracoviště, kde se vydávají v úředních hodinách ověřené výstupy.

Úřední hodiny:

Pondělí     8:00 – 15:00

Středa       8:00 – 15:00

Čtvrtek   18:00 – 19:00

Ceník:

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku:
Obchodní rejstřík 100,- 50,-
Živnostenský rejstřík 100,- 50,-
Katastr nemovitostí 100,- 50,-
Rejstřík řidičů 100,- 0,-
Zřízení datové schránky bezplatně bezplatně i další úkony
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100,- 50,-
Insolvenční rejstřík 100,- 50,-
Ohlášení živnosti cena dle druhu podání

Jaké doklady musí žadatel doložit:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledávání svého požadavku:

 • Obchodní rejstřík – IČ subjektu
 • Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele/ fyzické osoby
 • Katastr nemovitostí – název katastrálního území a číslo listu vlastnictví nebo číslo parcely, číslo popisné.

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:

 • Rejstřík trestů:
  • Občanský průkaz, cestovní pas, žádost.
 • Výpis z Centrálního registru řidičů:
  •   Občanský průkaz nebo cestovní pas

Kontaktní osobou na OÚ pro výstupy z Czech POINTu je:

Ing. Kateřina Hlaváčová, tel. 777 844 087, e-mail: starosta@hrobce.cz