Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hrobce

Mimořádná opatření MZ ČR ze dne 2.10.2020

MO MZ ČR ze dne 2.10.2020

MO MZ, č. j. MZDR 36813/2020-3/MIN/KAN z 2. 10. (od 5. 10.) 

Týká se karantény u zařízení sociálních služeb. 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 36813/2020-2/MIN/KAN z 1. 9. (od 5. 10.) 

MO MZ, č. j. MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN z 2. 10. (od 5. 10.) 

Týká se omezení provozoven a služeb. Předchozí mimořádné opatření mělo platnost do 7. 10., jedná se v podstatě o prodloužení tohoto opatření, dílčí změny v bodě j) u provozu provozovny stravovacích služeb v souladu s usnesením vlády o přijetí krizových opatření. 

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 20581/2020-11/MIN/KAN z 23. 9. (od 5. 10.) 

OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-32/MIN/KAN z 2. 10. (od 5. 10.) 

Týká se opatření při vstupu na území ČR, povinností KHS, subjektů, které na území ČR přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti, vydávání víza atd. 

Tímto OO zrušeno OO MZ, č. j. MZDR 20599/2020-30/MIN/KAN z 18. 9. (od 5. 10.) 

Sdělení MZ, č. j. MZDR 20599/2020-33/MIN/KAN z 2. 10. (od 5. 10.) 

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy.  

MO MZ, č. j. MZDR 20588/2020-18/MIN/KAN z 2. 10. (od 5. 10.) 

Zrušení MO MZ, č. j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN z 23. 9. Týkalo se zákazu nebo omezení divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jiných akcí a shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek, trhů a veletrhů, vzdělávacích akcí a oslav s některými výjimkami. Toto opatření mělo platnost do 7. 10., nahrazeno UV č. 958 z 30. 9. vyhlášeným pod č. 392/2020 Sb. (přijetí krizových opatření). 

Mapová aplikace GisOnlineZpřístupnili jsme nový mapový portál, pomocí něhož lze prohlížet mapu obce, katastrální mapu, přistupovat do systému katastru nemovitostí a získat informace například o číslech popisných a evidenčních.

Pro přístup do informačního systému Katastru nemovitostí (ikona ISKN) je u některých prohlížečů potřeba povolit otevíraní vyskakovacích oken (pop-up). Panel na pravé straně obsahuje mapové vrstvy, které lze ikonou vrstev + a – rozbalovat a sbalovat. Ikona okna zapíná a vypíná posuvník průhlednosti vrstev. Pro bližší informace stiskněte ikonu nápovědy.

Mapový portál je k dispozici zde: https://app.gisonline.cz/hrobce

Mapový portál poskytuje a provozuje společnost TopGis, s.r.o, www.topgis.czwww.gisonline.cz