Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktuality a novinky

Vaše zásilky z pošty je možné si vyzvednout v Roudnici nad Labem

Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou Roudnice nad Labem na adrese Husovo náměstí 69 v rámci otevírací doby:

Den v týdnuHpV
Pondělí10:00-12:00, 13:00-18:00 hod.
Úterý8:00-12:00, 13:00-16:00 hod.
Středa10:00-12:00, 13:00-18:00 hod.
Čtvrtek8:00-12:00, 13:00-16:00 hod.
Pátek8:00-12:00, 13:00-16:00 hod.
Sobota8:00-12:00 hod.
Nedělezavřeno

Na této provozovně bude možné si vyzvednout uložené zásilky.

Knihovny v roce 2022

Obě naše knihovny dál fungují a jsou připraveny na své čtenáře. V prosinci jsme podali žádost o podporu do výzvy K21 Ministerstva kultury, pokud se zadaří, uspořádáme i několik autorských čtení a čtenářských dílen.

V Hrobcích je knihovna otevřena každý čtvrtek od 16:00 do 18:00, v Rohatcích každé pondělí od 16:00 do 18:00.

NOVINKY V LEDNU 2022

POPLATKY

Poplatek za odpad zůstává ve stejné výši, t. j. 600 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci. Poplatek za psa též zůstává na 100 Kč / pes. Poplatky jsou splatné do 31. 3. 2022 a uhradit je můžete na OÚ každé pondělí a středu od 8:00 do 15:00 a čtvrtek od 18:00 do 19:00. 

V Rohatcích je poplatky možné uhradit v knihovně v pondělí 17. 1. 2022, 24. 1. 2022 a 31. 1. 2022 od 17:00 do 18:00.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Při platbě poplatku je možné přispět do kasičky TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY, kasička bude na OÚ Hrobce do 16. 1. 2022.

NOVÉ HODINY PRO VEŘEJNOST NA POŠTĚ PARTNER

Pondělí12:00-15:00, 15:30-18:00
Úterý10:30-13:30, 14:30-17:00
Středa12:00-15:00, 15:30-18:00
Čtvrtek10:30-13:30, 14:30-17:00
Pátek08:00-11:00, 11:30-14:30

Pozor na podvodníky!

V poslední době se množí případy nové formy podvodů, páchaných na seniorech neznámými pachateli pod legendou autonehody vnuka, či syna a následným vyžadováním peněz na okamžitou úhradu léčebných, či jiných nákladů. Pachatelé si potenciální oběti této trestné činnosti vyhledávají na veřejně dostupných stránkách www.1188.cz, kde jsou uvedeny všechny užívané pevné linky telefonů. Při tom se zaměřují na kontakty na osoby, u kterých dle jmena předpokládají, že se jedná o seniory. Jde převážně o osoby se jmény, která se dnes již běžně neužívají nebo jsou užívána v minimální míře (např. Marie, Anastázie, Otmar, Gustav apod.).  Následně tyto osoby telefonicky kontaktují a vydávají se za lékaře, případně jinou osobu, která v nich s vyšší pravděpodobností může vzbudit důvěru. Při následně vedeném telefonním hovoru osloveným seniorům sdělují, že jejich vnuk nebo někdy i syn nebo synovec měl dopravní nehodu. Pro mimosoudní vyrovnání nebo za jiným obdobným účelem, požadují zaslání finanční částky v řádech statisíců Korun, které žádají zaslat bankovním převodem na jimi udané číslo účtu, vedeného v zahraničí (většinou na Slovensku). Vzhledem k tomu, že je pachatel, který seniory telefonicky kontaktuje, velmi přesvědčivý a využívá legendu, kterou má předem pečlivě připravenou a naučenou, často se mu podaří vystrašené seniory přesvědčit a ti mu pak požadovanou finanční hotovost na jím sdělený účet zašlou. Když později poškození zjistí, že byli podvedeni, zpravidla již není možné finanční transakci zablokovat a jejich finanční prostředky zajistit.

Odpadový dotazník

Milí hrobečtí a rohatečtí,
jelikož se změnila odpadová legislativa, musely se změnit i odpadové vyhlášky obce Hrobce. A protože je nejen naším cílem minimalizovat množství směsného komunálního odpadu, připravili jsme na rok 2022 novinky, které třídění odpadu (a tím minimalizování množství toho směsného ukládaného na skládku) usnadní. K lepšímu pochopení situace prosím pročtěte všechny odpadové články v aktuální Hrobecké vlně. Platba prozatím zůstává za osobu trvale přihlášenou v obci a je ve výši 600 Kč. Věřím, že se v roce 2022 všichni naučí třídit tak, že zbyde směsného odpadu jen minimum. Příští rok je pak plánováno zavést poplatek za kapacitu nádoby, kdy se začne platit za množství směsného odpadu, který bude vyvážen, tedy velmi se zdraží odpad těm, kteří ho produkují hodně. Tímto Vás prosím o odpovědi na následující otázky, které naopak mě umožní pochopit Vaše odpadové smýšlení a na základě tohoto dotazníku dostanete k dlouhodobé zápůjčce nádoby na tříděný odpad a kompostéry. Dotazník prosím vyplňte jeden za domácnost. Děkuji! Kateřina Hlaváčová

                                                                           

https://forms.gle/qkaHhSKkQAWADo5t6