Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktuality a novinky

Kolik jsme v Hrobcích vytřídili odpadů?

V roce 2020 jsme v Hrobcích a Rohatcích vytřídili 54,2 t odpadů. Na jednoho obyvatele připadne 79 kg, což je o trochu víc než je celorepublikový průměr. To je dobrá zpráva! Byla by ale ještě lepší, kdyby se nám všem povedlo snížit produkci směsného komunálního odpadu, kde (v tomto případě bohužel) též převyšujeme celostátní průměr.

Strategický plán obce Hrobce

V této chvíli zpracovává obec Hrobce svůj nový program rozvoje či chcete-li svůj strategický plán na období let 2021 až 2027.
Za celý autorský tým bych Vás rád požádal o jakékoli vyjádření, připomínky či poznámky k současné verzi návrhu obsahující již konkrétní zamýšlené projekty. Stručný dokument k připomínkám naleznete v příloze.
Svůj názor můžete vyjádřit buď do přiloženého dokumentu (k dílčím opatřením či na jeho závěr), popř. přímo do těla emailu. Elektronickou poštu, prosím, adresujte na jan.svoboda@sms-sluzby.cz nebo také formou psaného dokumentu doručeného na obecní úřad. Ve všech případech, prosím, nejpozději do středy 5. května do 12:00 hod.
Právě Vaše názory jsou pro nás a především pro rozvoj obce velmi důležité. I proto můžeme zaručit, že se každým jednotlivým názorem budeme zabývat.
Děkujeme, že se spolu s námi podílíte na rozvoji obce.
Za celý autorský tým přeje příjemný den

RNDr. Marek Komárek

Poplatky za komunální odpad a termíny svozu

Poplatek za komunální odpad je možné uhradit ve čtvrtek mezi 18 a 19 hodinou na OÚ Hrobce. Stávající nálepky jsou platné do konce března.

Svozová firma aktuálně hlásí personální potíže kvůli onemocnění covid-19, proto prosím šetřte místem jak ve své popelnici, tak i v těch na tříděný odpad. Pokud budou nádoby na tříděný odpad plné, skladujte tříděný odpad doma a počkejte na vývoz. Děkuji KH.

.

Studie proveditelnosti VRT Praha – Drážďany

Minulý týden zveřejnila Správa železnic Studii proveditelnosti VRT Praha – Drážďany, která byla v lednu 2021 schválena Centrální komisí Ministerstva dopravy. V úseku Hrobce – Litoměřice jsou ve hře dvě varianty, obě velmi devastující naší obec. Nyní bude Správou železnic požádáno Ústecký kraj o změnu Zásad územního rozvoje ÚK, v rámci které bude zpracována tzv. SEA a v ní zanalyzovány dopady stavby. Se stavbou nesouhlasím, současná varianta je nekoncepční, zbrklá, s velmi negativním vlivem na život mnoha lidí. Nelze přeci stavět něco, co bude v roce 2050 jezdit 200 km/h. Stávající trať z dob Rakouska – Uherska u nás umožňuje projetí vlaku rychlostí 160 km/h, takže to je zrychlení o 40 km/k za celých 200 let? Mimochodem rychlost 200 km/h překonal vlak v Německu už v roce 1904.

Studie proveditelnosti je ke stažení zde:

https://www.spravazeleznic.cz/vrt/vrt-drazdany-praha

Platba poplatků v roce 2021

Poplatky za komunální odpad a psy zůstávají ve stejné výši (odpad 600 Kč za osobu a rok, 100 Kč za psa) a jsou splatné do 31. 3. 2021. Poplatky lze uhradit následovně:

OÚ Hrobce 

každé pondělí 08:00 – 13:00

každá středa 10:00 – 15:00

mimořádně 25. 1. 2021 17:00 – 18:00

mimořádně 1. 2. 2021 17:00 – 18:00

Knihovna v Rohatcích 

pondělí 11. 1. 2021 17:00 – 18:00

pondělí 18. 1. 2021  17:00 – 18:00

Jiné termíny a způsoby po telefonické dohodě (tel. 777844087). 

OÚ Hrobce 

každé pondělí 08:00 – 13:00

každá středa 10:00 – 15:00

mimořádně 25. 1. 2021 17:00 – 18:00

mimořádně 1. 2. 2021 17:00 – 18:00

Knihovna v Rohatcích 

pondělí 11. 1. 2021 17:00 – 18:00

pondělí 18. 1. 2021  17:00 – 18:00

Jiné termíny a způsoby po telefonické dohodě (tel. 777844087). 

Kam s bioodpadem?

Dnes zmizela hromada bioodpadu v Hrobcích, v dalších dnech bude následovat i ta v Rohatcích. Pro ty, kteří mají více bioodpadu, než se jim vejde do hnědé popelnice, jsou k dispozici v obou částech obce zelené kontejnery.

Do hnědých popelnic a zelených kontejnerů patří vše, co je rostlinného původu, zejména:

– tráva, plevel, listí,
– větve,
– seno, sláma,
– skořápky od vajíček a ořechů,
– zbytky ovoce a zeleniny,
– piliny, kůra…

Bioodpad se od května vozí do kompostárny v Židovicích, výsledný kompost je pak používán na hnojení polí v našem okolí.

Důležité je vytřídit z komunálního odpadu ten biologicky rozložitelný, který představuje až 37% všeho odpadu z domácností. Komunální odpad se vozí na skládku na druhou stranu okresu a ještě se za jeho odvoz a uložení platí nesrovnatelně více peněz. Vytříděním bioodpadu přispěje každý k tomu, že nebude skládkován odpad, který lze krásně a téměř za humny zpracovat a využít. A ještě se ušetří spoustu peněz.

Všem, kteří třídí, děkujeme!!! Všem, kteří ještě netřídí, nabízíme pomocnou ruku.

Zdroj: www.meneodpadu.cz

Mapová aplikace GisOnlineZpřístupnili jsme nový mapový portál, pomocí něhož lze prohlížet mapu obce, katastrální mapu, přistupovat do systému katastru nemovitostí a získat informace například o číslech popisných a evidenčních.

Pro přístup do informačního systému Katastru nemovitostí (ikona ISKN) je u některých prohlížečů potřeba povolit otevíraní vyskakovacích oken (pop-up). Panel na pravé straně obsahuje mapové vrstvy, které lze ikonou vrstev + a – rozbalovat a sbalovat. Ikona okna zapíná a vypíná posuvník průhlednosti vrstev. Pro bližší informace stiskněte ikonu nápovědy.

Mapový portál je k dispozici zde: https://app.gisonline.cz/hrobce

Mapový portál poskytuje a provozuje společnost TopGis, s.r.o, www.topgis.czwww.gisonline.cz