Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktuality a novinky

Co ukázal dopravní průzkum?

V minulých měsících proběhl v Hrobcích i Rohatcích dopravní průzkum, který realizovala Fakulta dopravní ČVUT v Děčíně. Výsledky jsou trochu děsivé, téměř 60 % vozidel jedoucích skrz Hrobce směrem na Židovice jede rychleji, než by mělo. Opačným směrem, tedy do obce od Židovic se rychlost porušuje asi v polovině případů. V Rohatcích je rychlost porušována oběma směry (z i do Oleška) přibližně v ⅓ případů. Vzhledem k tomu, že nejčastěji řidič překračuje rychlost tam, kde to dobře zná, je na místě, abychom se všichni řidiči (hrobečtí, rohatečtí, ale i ti z blízkého okolí) zamysleli nad tím, zda skutečně vjíždíme do obce a vyjíždíme z obce v padesáti kilometrové rychlosti nebo ne….Nejvyšší rychlost v Hrobcích byla naměřena v sobotu těsně po poledni a bylo to 117 km/h. V Rohatcích tím nejrychlejším (chce se mi napsat “tím nejblbějším”) byl řidič (či řidička) motorky v pátek po 19. hodině jedoucí rychlostí 118 km/h. Oběma směry v Hrobcích projede za týden více než 10 tisíc vozidel, v Rohatcích je to něco přes 11 tisíc.

Technická zpráva Hrobce

Technická zpráva Rohatce

Kotlíkové dotace

Ústecký kraj vypsal 2. kolo 4. výzvy dotací na obnovu kotlů na tuhá paliva 1. a 2. třídy. V případě zájmu kontaktujte co nejdříve starostku na tel. 777844087, času není nazbyt.

Strategický plán obce Hrobce

V této chvíli zpracovává obec Hrobce svůj nový program rozvoje či chcete-li svůj strategický plán na období let 2021 až 2027.
Za celý autorský tým bych Vás rád požádal o jakékoli vyjádření, připomínky či poznámky k současné verzi návrhu obsahující již konkrétní zamýšlené projekty. Stručný dokument k připomínkám naleznete v příloze.
Svůj názor můžete vyjádřit buď do přiloženého dokumentu (k dílčím opatřením či na jeho závěr), popř. přímo do těla emailu. Elektronickou poštu, prosím, adresujte na jan.svoboda@sms-sluzby.cz nebo také formou psaného dokumentu doručeného na obecní úřad. Ve všech případech, prosím, nejpozději do středy 5. května do 12:00 hod.
Právě Vaše názory jsou pro nás a především pro rozvoj obce velmi důležité. I proto můžeme zaručit, že se každým jednotlivým názorem budeme zabývat.
Děkujeme, že se spolu s námi podílíte na rozvoji obce.
Za celý autorský tým přeje příjemný den

RNDr. Marek Komárek

Studie proveditelnosti VRT Praha – Drážďany

Minulý týden zveřejnila Správa železnic Studii proveditelnosti VRT Praha – Drážďany, která byla v lednu 2021 schválena Centrální komisí Ministerstva dopravy. V úseku Hrobce – Litoměřice jsou ve hře dvě varianty, obě velmi devastující naší obec. Nyní bude Správou železnic požádáno Ústecký kraj o změnu Zásad územního rozvoje ÚK, v rámci které bude zpracována tzv. SEA a v ní zanalyzovány dopady stavby. Se stavbou nesouhlasím, současná varianta je nekoncepční, zbrklá, s velmi negativním vlivem na život mnoha lidí. Nelze přeci stavět něco, co bude v roce 2050 jezdit 200 km/h. Stávající trať z dob Rakouska – Uherska u nás umožňuje projetí vlaku rychlostí 160 km/h, takže to je zrychlení o 40 km/k za celých 200 let? Mimochodem rychlost 200 km/h překonal vlak v Německu už v roce 1904.

Studie proveditelnosti je ke stažení zde:

https://www.spravazeleznic.cz/vrt/vrt-drazdany-praha

Kam s bioodpadem?

Dnes zmizela hromada bioodpadu v Hrobcích, v dalších dnech bude následovat i ta v Rohatcích. Pro ty, kteří mají více bioodpadu, než se jim vejde do hnědé popelnice, jsou k dispozici v obou částech obce zelené kontejnery.

Do hnědých popelnic a zelených kontejnerů patří vše, co je rostlinného původu, zejména:

– tráva, plevel, listí,
– větve,
– seno, sláma,
– skořápky od vajíček a ořechů,
– zbytky ovoce a zeleniny,
– piliny, kůra…

Bioodpad se od května vozí do kompostárny v Židovicích, výsledný kompost je pak používán na hnojení polí v našem okolí.

Důležité je vytřídit z komunálního odpadu ten biologicky rozložitelný, který představuje až 37% všeho odpadu z domácností. Komunální odpad se vozí na skládku na druhou stranu okresu a ještě se za jeho odvoz a uložení platí nesrovnatelně více peněz. Vytříděním bioodpadu přispěje každý k tomu, že nebude skládkován odpad, který lze krásně a téměř za humny zpracovat a využít. A ještě se ušetří spoustu peněz.

Všem, kteří třídí, děkujeme!!! Všem, kteří ještě netřídí, nabízíme pomocnou ruku.

Zdroj: www.meneodpadu.cz

Mapová aplikace GisOnlineZpřístupnili jsme nový mapový portál, pomocí něhož lze prohlížet mapu obce, katastrální mapu, přistupovat do systému katastru nemovitostí a získat informace například o číslech popisných a evidenčních.

Pro přístup do informačního systému Katastru nemovitostí (ikona ISKN) je u některých prohlížečů potřeba povolit otevíraní vyskakovacích oken (pop-up). Panel na pravé straně obsahuje mapové vrstvy, které lze ikonou vrstev + a – rozbalovat a sbalovat. Ikona okna zapíná a vypíná posuvník průhlednosti vrstev. Pro bližší informace stiskněte ikonu nápovědy.

Mapový portál je k dispozici zde: https://app.gisonline.cz/hrobce

Mapový portál poskytuje a provozuje společnost TopGis, s.r.o, www.topgis.czwww.gisonline.cz