Záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene