Územní rozhodnutí o umístění stavby – „Vedení 400 kV V450/428, TR Výškov – TR Babylon“