Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu v Rohatcích