OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HROBCE Č. 3/2019 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ