Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Mimořádná opatření MZ ČR ze dne 23.9.2020

MO MZ, č. j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN z 23. 9. (od 24. 9. do 7. 10.)

Týká se zákazu nebo omezení divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a jiných akcí a shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek, trhů a veletrhů, vzdělávacích akcí a oslav s některými výjimkami.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN z 16. 9. (od 24. 9.)

Z tiskové zprávy MZ:

Snižuje se limit u hromadných akcí konaných v areálu členěných do sektorů na 1000 osob, pokud je akce uvnitř, a na 2000 osob, pokud je akce venku. Nadále však platí, že u ostatních akcí, kde nejsou možné sektory, zůstává limit 500 osob uvnitř a 1000 osob venku. Do tohoto počtu se nezapočítají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků. Od počtu 10 osob uvnitř a 50 osob venku lze však akci konat jen v režimu, kdy každý má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. Výjimkou jsou schůze ústavních orgánů, soudů, výstavy nebo trhy a veletrhy. V případě opuštění svého místa k sezení osoby udržují od ostatních dvoumetrový odstup.

MO MZ, č. j. MZDR 20581/2020-11/MIN/KAN z 23. 9. (od 24. 9. do 7. 10.)

Týká se omezení provozoven a služeb.

Tímto MO zrušeno MO MZ, č. j. MZDR 20581/2020-10/MIN/KAN z 17. 9. (od 24. 9.)

Z tiskové zprávy MZ:

U stravovacích zařízení je omezena zavírací doba od 22:00 do 6:00 hodin. Nadále platí, že do provozoven bude moci vstoupit pouze tolik lidí, kolik je míst k sezení. Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, a to s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu. V případě jídla nebo pití s sebou a následné konzumace na místě je nutný odstup od jiných osob alespoň dva metry, kromě členů domácnosti.

Attachments