Author: Petra Peřinová, Bc.

Očkování a čipování psů

Do Hrobec a Rohatec během listopadu přijede veterinář, u kterého bude možno psa nechat očkovat proti vzteklině i běžným chorobám. Zároveň bude možnost nechat psa očipovat, což je dle novely zákona č. 166/1999 Sb. od 1.1.2020 povinnost.

Prosíme všechny zájemce o čipování, aby se nahlásili do 31.10.2019 na OÚ Hrobce (osobně či telefonicky na 416 848 023) nebo P. Peřinové na 603 850 825.

Povinné čipování psůNa přelomu měsíce září a října bude objednán veterinář, který v Hrobcích a Rohatcích očipuje a provede očkování u psů zájemců. O přesném termínu Vás budeme informovat. Více informací k povinnému očkování naleznete níže.

Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č.166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.

Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku, v době prvního očkování proti vzteklině. Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum. Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen. Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v závislosti na druhu provinění. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.

Výhody čipování

  • Zaběhnutý pes se rychle vrátí k majiteli,
  • při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví,
  • lepší průkaznost identity psa,
  • snadnější monitoring chovu psů,
  • lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat,
  • umožnění kontroly psů při prodeji,
  • usnadnění situace kontrolních orgánů při potírání množíren,
  • snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí).

Jak probíhá čipování

Veterinář vpraví psovi mikročip pod kůži na krk za levé ucho pomocí speciálního jednorázového aplikátoru a váš pes je načipován. Veterinář poznačí číslo mikročipu do průkazu zvířete. Pak už je další postup na vás.

Jak získat zápis v registru?

V momentě načipování víte ovšem jen vy a váš veterinář, že čipovaní psi evidovaní v registru se vrátí k majiteli velmi rychle. Daný mikročip je spojen právě s vaším zvířetem. Zdaleka to tedy neznamená, že ztratí-li se váš načipovaný pes, snadno ho naleznete. Nikdo si čip vašeho psa nespojí ani s vaším jménem ani s vaším telefonním číslem, dokud svého psa a jeho čip nezaregistrujete do některého z aktuálních registrů psů (např. Národního registru majitelů zvířat). Mikročip sám o sobě nemá vloženu žádnou informaci vyjma unikátního čísla. Proto až při srovnání s databází poskytne všechny potřebné informace veterinářům, nebo bezpečnostním složkám, jak vás jako majitele ztraceného psa vyhledat a zkontaktovat. Životnost čipu je cca 25 let.