Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zahájení geologického průzkumu VRT Podřipsko

Správa železnic nás informuje o zahájení geologických prací pro potřeby projektování VRT Praha – Drážďany. Všichni vlastníci pozemků, na kterých se bude průzkum provádět, musí být informováni napřímo společnostmi provádějícími průzkum.

Pěkný den

K. Hlaváčová

Vážená paní starostko,

dovoluji si Vás informovat o provádění průzkumných geologických prací pro potřeby projektování vysokorychlostní tratě mezi Prahou a sjezdem Lovosice, konkrétně o provádění geologických prací na pozemcích majitelů nemovitostí či osob, které mají pozemky v pronájmu.

V období mezi květnem a srpnem roku 2023 budou v katastrálním území Dušníky, Roudnice nad Labem, Židovice nad Labem, Rohatce, Hrobce, Libotenice, Oleško u Rohatců, provedeny průzkumné geologické práce sloužící k získání poznatků o horninovém prostředí v daném území. Projektanti s nimi budou dále pracovat v rámci přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR).

V terénu se budou pohybovat v následujících měsících zaměstnanci společností AZ GEO a CAD-ECO. Provedou sondy do podloží zahrnující také kopání a vrtání. Přítomnost vrtacích souprav se očekává v oblasti Ledčického tunelu a v oblastech umožňující provedení prací (oblasti bez technických sítí, např. nadzemní vedení elektřiny, plynovody). Konec prací se předpokládá v srpnu, samozřejmě v závislosti na klimatických podmínkách. Předem se omlouváme za nepříjemnosti a komplikace, které mohou tyto práce majitelům pozemků či jejich nájemcům způsobit. Rádi bychom Vás ujistili, že práce budou prováděny s ohledem na charakter místa, kterého se naše činnost bude týkat, a se snahou o minimalizaci negativních dopadů na předmětnou lokalitu. Místo bude zároveň vždy uvedeno do původního stavu.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme informovat, že geologové začínají oslovovat Vaše občany, kteří vlastní pozemky, na kterých bude geologický průzkum realizován.

Jsme i nadále připraveni zodpovědět Vaše osobní dotazy i otázky obyvatel Vaší obce směřované na e-mail vrt@spravazeleznic.cz.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem


Ing. Pavel Hruška

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa vysokorychlostních tratí