Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Výsledek TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

V pondělí jsme odevzdali kasičku TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY. V Hrobcích a Rohatcích bylo darováno 4 129 Kč. Děkujeme!!! KH

A připojuji slova Ing. Marcely Lysáčkové, ředitelky Charity Roudnice nad Labem:
Sbírka s kasičkami byla ukončena v neděli 24. 1. 2021 a v úterý 26.1.2021 proběhlo sčítání výtěžku z kasiček. K našem velkému překvapení a zároveň i potěšení se v kasičkách nashromáždilo celkem 84 076 Kč, což je krásný výsledek. V Roudnici jsme měli kasičky na více místech, takže výtěžek tomu odpovídá. Na ostatních místech byla kasička pouze na jednom místě – buď na úřadě, nebo v prodejně.
Chtěla bych touto cestou poděkovat nejenom Vám, ale samozřejmě i všem dárcům, Vašim občanům, kteří do kasiček přispěli.
Tříkrálová sbírka ještě neskončila, pouze její 1. část – prostřednictvím kasiček byla ukončena. Dárci mohou ještě stále bezhotovostně přispívat na tříkrálový účet 66008822/0800 – VS 77701930, nebo přes platební bránu na www.trikralovasbirka.cz – do 30.dubna 2021 – a můžete dát příspěvek přímo naší Charitě Roudnice.
Ještě jednou všem srdečné díky!