Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tříkrálová sbírka

Milí hrobečtí a rohatečtí,

dne 7. 1. 2023 budou chodit po domácnostech a po ulicích Hrobec skupinky Tří králů s koledou. Skupinka bude mít vedoucího staršího 15 let, který bude plně odpovídat za svěřenou pokladničku, bude označen průkazkou se jménem a podpisem litoměřického pana biskupa a ředitelky Diecézní charity Litoměřice. Tito koledníci budou do zapečetěné pokladničky vybírat příspěvky od občanů, kteří budou chtít podpořit charitní projekty v naší diecézi. Výtěžek sbírky je určená na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíha.

Proto, až k Vám přijdou Tři králové, otevřete jim nejen dveře, ale také svá srdce…

V Rohatcích se v pondělí 9. 1. 2023 od 10:30 uskuteční sbírka formou Tříkrálového zpívání dětí z rohatecké školky v kapli Všech svatých.

Děkujeme Vám!