Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Studie proveditelnosti VRT Praha – Drážďany

Minulý týden zveřejnila Správa železnic Studii proveditelnosti VRT Praha – Drážďany, která byla v lednu 2021 schválena Centrální komisí Ministerstva dopravy. V úseku Hrobce – Litoměřice jsou ve hře dvě varianty, obě velmi devastující naší obec. Nyní bude Správou železnic požádáno Ústecký kraj o změnu Zásad územního rozvoje ÚK, v rámci které bude zpracována tzv. SEA a v ní zanalyzovány dopady stavby. Se stavbou nesouhlasím, současná varianta je nekoncepční, zbrklá, s velmi negativním vlivem na život mnoha lidí. Nelze přeci stavět něco, co bude v roce 2050 jezdit 200 km/h. Stávající trať z dob Rakouska – Uherska u nás umožňuje projetí vlaku rychlostí 160 km/h, takže to je zrychlení o 40 km/k za celých 200 let? Mimochodem rychlost 200 km/h překonal vlak v Německu už v roce 1904.

Studie proveditelnosti je ke stažení zde:

https://www.spravazeleznic.cz/vrt/vrt-drazdany-praha