Průzkum

Vážení spoluobčané,
jelikož v současné době připravuji podklady ke zpracování Programu rozvoje obce, ve kterém chceme stanovit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové záměry na nejbližší roky. Vytvoření Programu rozvoje obce nám umožní efektivně využít finanční prostředky a je podkladem při získávání dotací na uskutečnění investičních i neinvestičních záměrů.
Považuji za velmi důležité využít Vaše názory na to, jaká by měla naše obec být. Žádám Vás proto o vyplnění přiloženého dotazníku. Vámi poskytnuté údaje budou vyhodnoceny, projednány na veřejném zasedání a poslouží jako podklad pro zpracování Programu rozvoje obce.
Dotazník prosím vyplňte jeden za jednu domácnost a odevzdejte v přiložené obálce do poštovní schránky na Obecním úřadě v Hrobcích nebo paní Kleiblové v knihovně v Rohatcích nejpozději do 15. 1. 2020. V případě ztráty dotazníku si lze nový vyžádat na OÚ nebo vytisknout z webových stránek. Dotazník lze zpracovat i elektronicky na www.hrobce.cz.

Děkuji Vám za spolupráci! Kateřina Hlaváčová

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd509FpP7Qby3ApiH2U905Pm6yQza2Tkb-ceye4dV1qUdurXg/viewform