Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pozor na podvodníky!

V poslední době se množí případy nové formy podvodů, páchaných na seniorech neznámými pachateli pod legendou autonehody vnuka, či syna a následným vyžadováním peněz na okamžitou úhradu léčebných, či jiných nákladů. Pachatelé si potenciální oběti této trestné činnosti vyhledávají na veřejně dostupných stránkách www.1188.cz, kde jsou uvedeny všechny užívané pevné linky telefonů. Při tom se zaměřují na kontakty na osoby, u kterých dle jmena předpokládají, že se jedná o seniory. Jde převážně o osoby se jmény, která se dnes již běžně neužívají nebo jsou užívána v minimální míře (např. Marie, Anastázie, Otmar, Gustav apod.).  Následně tyto osoby telefonicky kontaktují a vydávají se za lékaře, případně jinou osobu, která v nich s vyšší pravděpodobností může vzbudit důvěru. Při následně vedeném telefonním hovoru osloveným seniorům sdělují, že jejich vnuk nebo někdy i syn nebo synovec měl dopravní nehodu. Pro mimosoudní vyrovnání nebo za jiným obdobným účelem, požadují zaslání finanční částky v řádech statisíců Korun, které žádají zaslat bankovním převodem na jimi udané číslo účtu, vedeného v zahraničí (většinou na Slovensku). Vzhledem k tomu, že je pachatel, který seniory telefonicky kontaktuje, velmi přesvědčivý a využívá legendu, kterou má předem pečlivě připravenou a naučenou, často se mu podaří vystrašené seniory přesvědčit a ti mu pak požadovanou finanční hotovost na jím sdělený účet zašlou. Když později poškození zjistí, že byli podvedeni, zpravidla již není možné finanční transakci zablokovat a jejich finanční prostředky zajistit.