Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odpadový dotazník

Milí hrobečtí a rohatečtí,
jelikož se změnila odpadová legislativa, musely se změnit i odpadové vyhlášky obce Hrobce. A protože je nejen naším cílem minimalizovat množství směsného komunálního odpadu, připravili jsme na rok 2022 novinky, které třídění odpadu (a tím minimalizování množství toho směsného ukládaného na skládku) usnadní. K lepšímu pochopení situace prosím pročtěte všechny odpadové články v aktuální Hrobecké vlně. Platba prozatím zůstává za osobu trvale přihlášenou v obci a je ve výši 600 Kč. Věřím, že se v roce 2022 všichni naučí třídit tak, že zbyde směsného odpadu jen minimum. Příští rok je pak plánováno zavést poplatek za kapacitu nádoby, kdy se začne platit za množství směsného odpadu, který bude vyvážen, tedy velmi se zdraží odpad těm, kteří ho produkují hodně. Tímto Vás prosím o odpovědi na následující otázky, které naopak mě umožní pochopit Vaše odpadové smýšlení a na základě tohoto dotazníku dostanete k dlouhodobé zápůjčce nádoby na tříděný odpad a kompostéry. Dotazník prosím vyplňte jeden za domácnost. Děkuji! Kateřina Hlaváčová

                                                                           

https://forms.gle/qkaHhSKkQAWADo5t6