Mimořádný svoz BIOODPADU

Mimořádný svoz bioodpadu proběhne v obou částech obce ve středu 15. 1. 2020. Hnědé popelnice přistavte do 8:00. Děkujeme.
Nezapomínejte, že do biopopelnice patří i bioodpad z kuchyně, tzn. všechny slupky, ohryzky, skořápky od vajíček i ořechů atd. Tím se sníží množství biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu, který se skládkuje a stojí více peněz. Děkujeme, že třídíte!