17. listopad 2019

17. listopadu 2019 jsme v Rohatcích Na Horách ku příležitosti 30. výročí boje za svobodu a demokracii vysázeli lípu svobody. Pan Šuman zde na své náklady obnovil také křížek, za což mu velmi děkujeme. Akce se zúčasnil i P. Mgr. Wolfgang Karel HORÁK, O.Praem., který lípě i křížku požehnal.

Navečer jsme se připojili k iniciativě Paměť národa a v 17:11 rozezněli zvon hrobecké kapličky. #nezapomeňme

Sedmnáctého listopadu v 17 hodin a 11 minut se rozezněly zvony na kostelích a kaplích jako připomínka 30 let od pádu komunistického režimu.

Oslavme svobodu a zastavme se na moment. Vzpomeňme na své blízké, kteří už nejsou mezi námi, nebo na konkrétního člověka, který se za svobodu v dobách totalitních režimů zasadil. Zvonění je součástí oslav „Nezapomeňme“, které Paměť národa organizuje ve třiceti městech republiky.